Upplev Ljustern

Nu är upplevelsekartan över Ljustern klar! Totalt har 10 föreningar, två företag och kommunen bidragit till projektet. Kartan tycker jag har en snygg och informativ layout. På efterföljande sidor ges en kortfattad beskrivning av olika aktiviteter, sevärdheter och information om boende och matställen kring Ljustern. Inom kort kommer kartan att finnas tillgänglig för nedladdning på vår hemsida.

Kartan är ett av flera konkreta resultat från EU-projektet: Ljustern – en tillgång, ett projekt under Leader Nedre Dalälven. Förutom kartan har projektet för vår del delvis finansierat vår hemsida. Totalt har föreningen bidragit med 460 timmar ideellt arbete och drygt 80 000:- i pengar. Arbetet har mestadels utgjorts av skrivtext till och iordningställande av hemsidan, men även utsättning av fisk och bryggor. Pengarna härrör från fiskutsättningar i Ljustern, totalt 700 kilo under tre år. Projektet kräver enligt EU-regler en motprestation i pengar och/eller ideellt arbete om minst 50 %.