”Vad lite vatten! Så här lite har det aaaldrig varit …”

Mannaminnet är, som bekant, betydligt kortare än vad vi vill tro. På motsvarande sätt tycks aldrig så kontroversiella förändringar ganska snart accepteras och uppfattas efter ett antal år inte sällan som ”institutionella”. Tur då att det finns statistik och bilder som kan korrigera vår brist på perspektiv. Vad avser vattenflöden tillhandahålls ett förträffligt statistiskt instrument av SMHI – tillgängligt för var och en som har dator/smartphone och internet.

Datakällan som åsyftas är SMHI: s Vattenwebb. Klicka här (eller knappa in; http://vattenwebb.smhi.se/hydronu/, i datorn) och kliv in i en värld med outtömliga vattendata. Gör så här: 1. Zooma in vattendraget du vill undersöka (+ knappen i högra hörnet), 2. Klicka på vattendraget, 3. En bild liknande nedan visas.

Aktuellt flöde visas i den gröna punkten (flödespunkt ändras genom ett klick på en annan punkt), observera att flödet avspeglar nuläget som alltså justeras dag för dag. För pekaren (musikonen) försiktigt längs den röda linjen, där olika flödesinformation ”döljs”. Förutom den på bilden visade nulägesflödet (0,46 m³/s = 460 liter/sekund) finns information om lägsta- och medianflödet samt ett högsta flöde, det senare är ofta skild från tidigare flöden. Nulägesflödet jämförs med ett (förinställt) medianflöde mellan år 1981 – 2014. Vill man gå in och titta på ett speciellt år, till exempel det höga vattenflödet vi hade 2009 i Säter (se särskilt flödet kring den 13 juli …) , är det bara att gå in och ändra i tabellen. /Ulf

 

Skärmavbild 2016-08-15