Våra vatten

Vattnen nr 1 till 65 ingår i Säters fvof:s sportfiskekort – om inte annat meddelas.
Vattnen nr 66 – 67 är föreningens ädelfiskesjöar, dessa kräver särskilt Ädelfiskekort.

Klicka på markörerna för mer info om respektive vatten. Du kan även använda sökrutan under kartan för att hitta sjöar och vattendrag, eller för att till exempel hitta alla sjöar där du kan fiska gädda eller öring.