Våra vatten

Vattnen nr 1 till 65 ingår i Säters fvof:s sportfiskekort – om inte annat meddelas.
Vattnen nr 66 – 67 är föreningens ädelfiskesjöar, dessa kräver särskilt Ädelfiskekort.

Klicka på markörerna för mer info om respektive vatten. Du kan även använda sökrutan under kartan för att hitta sjöar och vattendrag, eller för att till exempel hitta alla sjöar där du kan fiska gädda eller öring.

TitelAddressBeskrivning
Ljustern60.345006514919405, 15.661702752113342LAXFISKAR: nors, sik, siklöja, öring. KARPFISKAR: benlöja, braxen, mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, stensimpa, ål.
Abborrtjärnen60.31084518928633, 15.686765313148499
Aspan60.344496907161144, 15.660672783851624KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, ål.
Backussjön60.300956, 15.681959
Björkan60.284064,15.664308KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake.
Björkbäcken60.281635078439116, 15.665216781198978KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda.
Björkkalven60.292056371716285, 15.666076093912125
Bladtjärnen60.3089507180544, 15.713198482990265
Brunnstjärnen60.31881245661612, 15.628569424152374KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Dalkarlen60.31446377566515, 15.760585069656372LAXFISKAR: öring. KARPFISKAR: benlöja, mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Dalsbysjön60.35439103120152, 15.75473852455616
Dammsjön60.30132788174985, 15.709248930215836
Embjörssjön60.281521059001676, 15.71602888405323KARPFISKAR: mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Fiskbäcksån60.25353871659641, 15.66719189286232KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda.
Fjärsman60.29796234591911, 15.662770941853523
Fäbodtjärnen60.25996258393429, 15.646248534321785
Gessan60.285559697609315, 15.768473446369171LAXFISKAR: öring. KARPFISKAR: braxen, mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Gessån60.31017330226186, 15.769179202616215LAXFISKAR: öring, bäckröding. KARPFISKAR: benlöja, elritsa, mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, stensimpa, ål.
Gruvsjön60.27691008573586, 15.702296644449234KARPFISKAR: mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Gäddsjön60.34598390439765, 15.628867819905281
Kamman60.29039742973134, 15.75431004166603
Klacksjön60.34369067550249, 15.809455588459969KARPFISKAR: Ruda.
Knapptjärnen (Maggsta)60.321010485210905, 15.744954496622086
Knapptjärnen (St. Gloten)60.26719998358387, 15.669937804341316
Kotjärnen60.29409803090734, 15.633889585733414
Kringsjön60.35443945613076, 15.680495649576187
Kufsen60.30217834729761, 15.691224485635757
Ladtjärnen60.300094667390574, 15.65869465470314
Laggarbosjön60.29286454372661, 15.73285236954689KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, ål.
Lertjärnen60.315995310606155, 15.784093290567398
Lilla Brunnstjärnen60.322965344637026, 15.634919553995132
Lilla Gäddtjärnen60.24093083342724, 15.649424940347672
Lilla Hån60.2613736033313, 15.673457533121109
Lilla sjön60.29733039718835, 15.638524442911148
Lilla Skånan60.27469711965602, 15.767442137002945KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Linsjön60.303469285123256, 15.785637572407722
Ljusterån60.36335372462482, 15.74684277176857LAXFISKAR: öring, bäckröding. KARPFISKAR: benlöja, braxen, elritsa, mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, stensimpa, ål, bäcknejonöga.
Ljustjärnen60.294438295042355, 15.706588178873062
Långhagsforsen (Dalälven)60.39139653966597, 15.723754316568375LAXFISKAR: harr, regnbåge, öring, bäckröding. KARPFISKAR: benlöja, braxen, id, mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, ål.
Långsjön60.35944872604177, 15.681525617837906
Långtjärnen60.28559027634477, 15.646249204874039
Länsman60.29571425400377, 15.662986189126968
Myrtjärnen60.30192320995728, 15.758687406778336
Måstjärnen60.26546062599983, 15.63071385025978
Nedre Risshyttesjön60.33129343400827, 15.636121183633804KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, stensimpa, ål.
Pungaren60.298393605704014, 15.703927427530289
Rudtjärnen (Björnbo)60.3093154056627, 15.680237486958504
Rudtjärnen (St. Norn)60.227721427427, 15.646850019693375
Rybonästjärnen60.303624087933095, 15.653029829263687
Simshyttsjön60.34131831451862,15.682126432657242
Spatjärnen60.32262537749183, 15.616208463907242
Stora Gloten60.273690995131496, 15.644660666584969LAXFISKAR: nors, sik. KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gärs, gädda, lake, stensimpa.
Stora Gäddtjärnen60.24624971047284, 15.654402449727058KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake.
Stora Hån60.25955809379534, 15.664573386311531LAXFISKAR: nors. KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake.
Stora Kråktjärnen60.27943606205445, 15.738816931843758
Stångtjärnen60.31320515351415, 15.732722952961922
Svartpussen60.34696060108453, 15.638437941670418
Svartputten60.31073957474263, 15.70306845009327
Svarttjärnen60.28475466887499, 15.695815756917
Säter-Byrtjärnen60.22929232072036, 15.63139982521534KARPFISKAR: mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake.
Sävstjärnen60.325232808392414, 15.786324217915535KARPFISKAR: braxen, mört. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, ål, .
Täktlandssjöarna60.295219161257876, 15.67710466682911
Varpbäcken60.328100941046294, 15.632215216755867
Älgmosskaret60.31085349230203, 15.739245750010014
Älgtjärnen60.353499468969865, 15.628824904561043
Björshyttsjön60.288227917037624, 15.740662962198257LAXFISKAR: öring. KARPFISKAR: braxenmört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, ål.
Myggtjärn60.2815908668677, 15.729762464761734LAXFISKAR: regnbåge, öring. KARPFISKAR: mört, sutare. ÖVRIGA: abborre, gädda, lake, ål.