Miljöstatus & fiskestatistik

Vill man fördjupa sig i fiskestatistik, utvecklingstrender och annan akvatisk fakta får man sitt lystmäte i detta avsnitt – som också länkar till många hemsidor för fortsatt förkovran. För kalenderbitaren och den vetgirige med böjelser för forskningsresultat utgör länkarna till databaserna en statistisk guldgruva medan den målmedvetne fiskaren i första hand ser en förtäckt guide till intressanta fiske-vatten. Innan utforskandet börjar rekommenderas läsaren att ta del av nedanstående introduktion för bästa läsodyssé. Välkommen till en värld av miljömål, lagar, staplar, diagram, variabler och mät-värden.

Introduktion

Ambitionen med denna översikt är att åskådliggöra myndigheternas gigantiska skafferi av miljödata om vatten och fiskevård. Fokus för beskrivningen är Dalarna och Säters kommun men för besökare med andra preferenser går det utmärkt att byta ut dessa geografiska platser mot andra.

Tre datavärdar (administratörer av inrapporterade provresultat) är centrala för miljöövervak-ningen: Institutionen för vatten och miljö, IVM (vattenkemi), Institutionen för akvatiska resurser (el- och nätprovfiske) och Vatteninformationssystem Sverige, VISS (sammanställer vattendata från flera rapportörer). Därtill finns hänvisningar till regionala datakällor.

Det kan tyckas frestande att direkt hänvisa till VISS som kopplar samman källdata från flera datavärdar. Men det är ingen tillfällighet att VISS återfinns sist i denna översikt. För att förstå de bakomliggande syftena med provtagningarna är det en fördel att också ta del av strategierna bakom kunskapsinsamlingen.

Med detta sagt önskar Säters FVOF alla besökare välkommen till en inspirerande upptäcktsfärd.

1. Miljöövervakning regionala kalkningsåtgärder
Sveriges miljömål KalkEffektUppföljning (KEU)
generationsmål Samordnad RecipientKontroll (SRK)
miljökvalitetsmål variabler och parametrar
etappmål
miljökvalitetsnormer 2. Provfiske
miljöövervakning av sötvatten el- och nätprovfiske (SERS och NORS)
program och delprogram för sötvatten
undersökningsmetodik 3. Vattenvård
miljöövervakning i Dalarna EG: s ramdirektiv för vatten
Naturvårdsverket: datavärdar + mätresultat vattenförvaltning och organisation
trendvattendrag VattenInformationsSystem Sverige (VISS)
trendsjöar att söka vatteninformation
omdrevssjöar (Riksinventeringar) informationsunderlag i VISS
riksinventeringar av sjöar/vattendrag kartan (f d vattenkartan)
Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU)

Läs mer genom att klicka på respektive flik i vänstermarginalen.

Ladda ned alla dokument här: Miljöövervakning, provfiske och vattenvård (2013-3)