2. Provfiske

2. Provfiske (2013-3) (ladda ner dokumentet)

(länkar och text på denna sida kommer att uppdateras inom kort!)

Ambitionen med denna översikt är att åskådliggöra myndigheternas gigantiska skafferi av miljödata om vatten och fiskevård. Fokus för beskrivningen är Dalarna och Säters kommun men för besökare med andra preferenser går det utmärkt att byta ut dessa geografiska platser mot andra.

I kommunen finns (minst) sju FVOF:ar som, förutom Säters FVOF, omfattar Gustafs, St Skedvi och Silvberg (med en mindre del i Borlänge) samt Milsbosjöarna (merparten inom Borlänge och en mindre del i Säter), Ryggen (i Säter, Hedemora och Falun) och Fjägeråsen (merparten inom Hedemora och en mindre del i Säter). De fyra första är de klart största FVOF:arna.

Tre datavärdar (administratörer av inrapporterade provresultat) är centrala för miljöövervakningen: Institutionen för vatten och miljö, IVM (vattenkemi), Institutionen för akvatiska resurser (el- och nätprovfisket) och Vatteninformationssystem Sverige, VISS (sammanställer vattendata från flera rapportörer). VISS kommenteras under delområdet: 3. Vattenvård.

Det kan tyckas frestande att direkt hänvisa till VISS som kopplar samman källdata från flera datavärdar. Men det är ingen tillfällighet att VISS återfinns sist bland delområdena. För att förstå de bakomliggande syftena med provtagningarna är det en fördel att också ta del av strategierna bakom kunskapsinsamlingen.

Med detta sagt önskar Säters FVOF alla besökare välkommen till en inspirerande upptäcktsfärd.

ElprovfiskeLängdmätning - abborreSjöprovfiske

 El- och nätprovfiske (SERS och NORS)

Resultat från provfisket ligger till grund för fiskevårdande åtgärder som t ex kalkning, byggande av fiskvägar och biotoprestaurering, liksom miljö- och resursövervakningar som sker av länsstyrelser och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Resultaten, åtkomliga via databaser, används också som forskningsunderlag och referensdata.

Institutionen för akvatiska resurser (tidigare Sötvattenslaboratoriet) ansvarar för datainsamling om nätprovfiske (NORS – NatiOnellt Register över Sjöprovfisken) tillika elprovfiske (SERS – Svenskt ElfiskeRegiSter), det senare sköts från lokalkontoret i Örebro. Institutionen  som tidigare sorterade under Fiskeriverket (numera HaV), har sedan 2011-07-01 SLU som huvudman.

För statistik om elprovfiske i vattendrag klicka här. 1) Välj vattendistrikt (Bottenhavet), 2) välj huvudavrinningsområde (53 Dalälven), 3) välj län (Dalarna) och 4) kommun (Säter). Därefter väljs önskat vattendrag (ett begränsat urval per söktillfälle gör sökningen snabbare) och lokal.

Av de variabler som sedan visas i rutans vänstra sida är Artförekomst, Fångst (antal individer/100 m2) per elfisketillfälle och Provfiskedata av mer allmännyttigt intresse. Sammanställningen nedan visar vattendrag i Säters kommun som är elprovfiskade.

Namn på vattendragPlatsbeskrivningGPS-koordinaterFVO/förvaltare
AnstaånVäg 266X669495 – Y150622St Skedvi
BjörkbäckenLokalnamn saknasX668380 – Y149253Säter
Bäck från SilvbergssjönUppströms vägX669436 – Y148930Gustafs
Bäck från HyttdammKurvanX668450 – Y149559Säter
FiskbäcksånNedströms vägX668070 – Y149215Säter
GessånLokalnamn saknasX668675 – Y149800Säter
GruvsjöbäckenUppströms HyttdammenX668356 – Y149516Bergvik
HyttbäckenNedströms kvarnbronX669642 – Y149225Säter
45 m nedströms dammenX669567 – Y149177
200 m nedströms dammenX669548 – Y149166
JönshytteånNedreX669065 – Y149365Säter
ÖvreX669075 – Y149290
KvarnsjöbäckenLokalnamn saknasX671215 – Y151010St Skedvi
LjusterånKonsthjuletX669287 – Y149773Säter
NorddalskvarnenX669420 – Y149626
MyggtjärnsbäckenUppströms BjörshyttsjönX668532 – Y149630Säter
NyängsånArkhyttanX670247 – Y150455St Skedvi

För statistik om nätprovfiske i sjöar klicka här. Gör motsvarande sökning som för elprovfisket ovan. Variabler som Fångst per provfiske, Fångst medel sjö och Fångst grunddata är av mer allmännyttigt intresse.

Sammanställningen nedan visar sjöar i Säters kommun som är nätprovfiskade.

SjönamnProvfiskeårGPS-koordinaterFVO/förvaltare
Björkljustern1993, 1996X668907 – Y146636Gustafs
Dammsjön2009X669457 – Y149129Gustafs
Källarbosjön2008X669082 – Y148761Gustafs
Mossbysjön2009X669563 – Y148948Gustafs
Nedre Milsbosjön2007X670202 – Y149006Milsbo
Rasjön2010X670047 – Y149516St Skedvi
Simshyttsjön2000X669143 – Y149333Säter
Silvbergssjön2009X669265 – Y148779Gustafs

Se också nätprovfiske utförd av Dalarnas Vattenvårdsförbund (DVVF) under flik 1. Miljöövervakning.