GPS-koordinater

Ladda ner GPS-koordinaterna som PDF här

Vattnen nr 1 till 65 ingår i Säters fvof:s sportfiskekort – om inte annat meddelas.

1.Abborrtjärnen6688110–149363036.Ljustern2)6691710–1496550
2.Aspan6691580–149199037.Ljusterån2)6693960–1496770
3.Backussjön6686980–1493190– Kvarndammen*6692340–1496940
4.Björkan2)6685100–1492210– Kônsten*6692840–1497720
5.Björkbäcken2)6683840–1492520– Norddalen*6694150–1496210
6.Björkkalven6685910–1492190– Ljusterbro*6695750–1495000
7.Bladtjärnen6687960–149489038.Ljustjärnen6686270–1494620
8.Brunntjärnen6689360–149046039.Långhagsforsen6697670–1495000
9.Dalkarlen2)6689110–149733040.Långsjön6693450–1493110
10.Dalsbysjön*6692960–149720041.Långtjärnen6685110–1491110
11.Dammsjön6686930–149476042.Länsman6686300–1492210
12.Embjörssjön*6684850–149509043.Myrtjärnen6687090–1497530
13.Fiskbäcksån6680700–149215044.Måstjärnen6683140–1490400
14.Fjärsman6686650–149212045.Nedre Risshyttesjön2)6690950–1492210
15.Fäbodtjärnen6682550–149130046.Pungaren6686780–1494520
16.Gessan2)6685800–149826047.Rudtjärnen6681680–1495190
17.Gessån2)6687150–1498200(Björnbo)
18.Gruvsjön2)6684180–149482048.Rudtjärnen6678740–1491200
19.Gäddsjön*6692000–1490260(St. Norn)
20.Kamman6685940–149727049.Rybonästjärnen*6687230–1491610
21.Klacksjön6691720–150034050.Simshyttsjön6691430–1493330
22.Knapptjärnen*6683220–149253051.Spatjärnen6689560–1489550
(St. Gloten)52.Stora Gloten2)6682870–1491930
23.Knapptjärnen6689230–149681053.Stora Gäddtjärnen6680640–1491490
(Maggsta)54.Stora Hån6681890–1492280
24.Kotjärnen*6686240–149053055.Stora Kråktjärnen6684430–1496320
25.Kringsjön*6692960–149311056.Stångtjärnen6688530–1495950
26.Kufsen6689230–149681057.Svartpussen*6692120–1490800
27.Ladtjärnen6686840–149195058.Svartputten*6688080–1493980
28.Laggarbosjön6686340–149636059.Svarttjärnen*6685170–1493980
29.Lertjärnen6688640–149875060.Säter-Byrtjärnen6678830–1490560
30.Lilla Brunntjärnen*6689460–149059061.Sävstjärnen6689790–1499140
31.Lilla Gäddtjärnen6680380–149145062.Täktlandssjöarna6686220–1492830
32.Lilla Hån6682530–149266063.Varpbäcken*6689910–1490450
33.Lilla Sjön6686500–149084064.Älgmosskaret*6688080–1496360
34.Lilla Skånan6684350–149788065.Älgtjärnen6692900–1490550
35.Linsjön*6687260-1498920
Vattnen nr 66 – 67 är föreningens ädelfiskesjöar, dessa kräver särskilt Ädelfiskekort.
66.Björhyttsjön6685920–1496990
67.Myggtjärn6684970–1496060
1) GPS-koordinater baseras på koordinatsystem RT90. Koordinaterna motsvarar SMHI:s sjöregister
(undantaget de med prefix
*).
2) Sjöar och vattendrag som definieras som vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv.