Våra fiskarter – vilka & var?

Vattennummer 2)

Sjö och vattendrag

(i bokstavsordning)

Klicka på fisknamnet ►
för mer fakta om och bilder på fisken.

Laxfiskar

Karpfiskar

Övriga fiskarter

Harr 1)

Regnbåge 1)

Nors

Sik 1)

Siklöja

Öring 1)

Bäckröding 1)

Benlöja

Braxen 1)

Elritsa

Id 1)

Mört 1)

Sutare 1)

Ruda 1)

Abborre 1)

Gös 1)

Gärs

Gädda 1)

Lake 1)

Stensimpa

Ål 1)

Bäcknejonöga

2.Aspan           X  X  XX X 
5.Björkbäcken           X  X  X    
4.Björkan           X  X XXX   
66.Björshyttsjön     X  X  XX X  XX X 
8.Brunnstjärnen           X  X XXX X 
9.Dalkarlen     X X   XX X XXX X 
12.Embjörssjön           XX X XXX X 
13.Fiskbäcksån           X  X  X    
18.Gruvsjön           XX X XXX X 
16.Gessan     X  X  XX X XXX X 
17.Gessån     XXX X X  X  XXXX 
21.Klacksjön             X        
28.Laggarbosjön           X  X  XX X 
34.Lilla Skånan           X  X XXX X 
36.Ljustern  XXXX XX  XX X XXXXX 
37.Ljusterån     XXXXX X  X  XXXXX
39.LånghagsforsenDalälvenXX   X XX XX  XXXXX X 
67.Myggtjärn X   X     XX X  XX X 
45.Nedre Risshyttesjön           X  X XXXXX 
52.Stora Gloten  XX       X  X XXXX  
53.Stora Gäddtjärnen           X  X  XX   
54.Stora Hån  X        X  X  XX   
60.Säter-Byrtjärnen           X  X  XX   
61.Sävstjärnen        X  X  X  XX X 

1) Fiskarter som kan registreras under huvudfliken Fångster och där flikarna storfiske- eller
öringsfångster (den senare endast öring fångad i Ljustern).
2) Numret motsvarar sjö eller vattendrag på fiskekartan.

Tidigare utsättningar X Fiskart (eventuellt) kvar från gamla utsättningar/smitningar.

Förekomst av artenXBestånden varierar från enstaka till vanlig.
Ädelfiskesjöar Kontinuerlig utplantering av öring (båda sjöarna) samt regnbåge (Myggtjärn). Särskilt ädelfiskekort krävs.
Ljustern Kontinuerlig utplantering av öring. Vanligt sportfiskekort gäller.