Abborre

<< Tillbaka

Aborre (Perca fluviatilis)

Fisktyp: Övriga fiskarter

Kännetecken

Abborrens färg varierar efter miljön, men typiskt är grönaktig rygg och sida samt en ljus, gulaktigare buk. Längs kroppen finns ett fåtal breda tvärstrimmor i en mörkare färg. Buk-, anal- och stjärtfenor är rödaktiga. I abborrens främre ryggfena finns 13 – 15 taggstrålar varav de tre bakre är färgade av en svart fläck. Ryggfenorna på abborren är, till skillnad mot gärsen, åtskilda. Längs bak på gällocket finns en stor, bakåtriktad tagg.

Fiske

Abborren är vår främsta sportfisk och fiskas med mete, spinn, pimpel och ibland också med fluga. Är en mycket uppskattad matfisk.

Biologi

Abborren är inte en stimfisk i egentlig mening men uppträder ofta i större eller mindre flockar. Stimbeteendet avtar med storlek och ålder, då den tenderar att bli mer solitär.

Den är relativt varmföredragande och ses ofta uppehålla sig i ytskikten och grundare strand-områden under sommaren. På hösten/vintern söker sig abborren till djupare, ”värmebevarande” vatten. Vad gäller miljökrav tillhör abborren våra mer toleranta fiskar. Den finns i alla slags sjöar och vattendrag med undantag för de starkt strömmande, förekommer även i bräckvatten.

Födan består under det första levnadsåret av plankton, senare även insektslarver, kräftdjur och småfiskar. Som vuxen utgör dieten huvudsakligen av fisk och, om sådana förekommer, kräftor. I småvatten tenderar abborren att konkurrera ut andra fiskar och bli så talrik att den upphör att växa på grund av näringsbrist, bestånden i sådana sjöar kallas ”tusenbröder”.

Hanen blir könsmogen vid 2 – 4 år, honan vid 3 – 6 års ålder. Leken äger rum vid islossningen i april – maj (7 – 8º C) över grunda vatten med översvämmad gräs-, ris- eller buskvegetation. Livslängd ca 22 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 3 150 g, Hällers Myr, Bohuslän, 1985-03-09 (överst rekordfisken, personen på bilden är inte rekordfiskaren).