Benlöja

<< Tillbaka

Benlöja, ”löja” (Salvelinus fontinalis)

Fisktyp: Karpfiskar

Kännetecken

En slank, silverglittrande, mörkryggad och storögd fisk med silvervit iris. Munnen är uppåtriktad (underbett = underkäken är längre än överkäken) en fördel när fisken simmar nära ytan och snappar åt sig vad som faller ner. Under lektiden får hanarna rödaktiga fenor och lekvårtor. Till skillnad från groplöjan (södra Sverige) har benlöjan en sidolinje utan avbrott. Benlöja kallas också för löja.

Fiske

Benlöjan har ingen betydelse som matfisk, men den är en utmärkt agnfisk och är ofta ett viktigt fångstobjekt vid tävlingsmete. Löjrom härrör från siklöjan – inte benlöjan.

Biologi

Benlöjan är stimlevande och förekommer både i sjöar och rinnande vatten men undviker hårdare strömmar. Lever nära ytan och kring stränder i klara vatten samt undviker partier med tätare vegetation. Vintern tillbringas på djupt vatten. Födan består av plankton som hinnkräftor och flygande/flytande insekter men även vattenlevande insektslarver och puppor.

Benlöjan blir könsmogen vid 3 års ålder. Leken sker vanligen under juni över stenig botten helt nära stranden. Leken kan ske med veckolånga intervaller i två eller tre omgångar. Livslängd upp till 15 år, storleken överskrider sällan 20 – 22 cm.

Sportfiskerekord

Sportfiskerekord registreras inte för arten.