Braxen

<< Tillbaka

Braxen (Abramis brama)

Fisktyp: Karpfiskar

Kännetecken

Braxen är störst av braxensläktet. Hög kroppsform och hoppressade sidor. Unga braxar har silverfärgade sidor, äldre gyllenbruna. Skiljs från björkna och vimma på de mörkgrå fenorna samt att ögats diameter är mindre än nosens längd. Utskjutbar, bälgliknande mun. Hanarna utvecklar vita eller gula lekvårtor på huvudet (ryggen) under leken.

Fiske

Stora braxar är utmärkta matfiskar (rökt eller inkokt) men har som alla karpfiskar många ben i köttet. Uppskattad sportfisk, fångas främst med bottenmete.

Biologi

Braxen är en bottenfisk som ofta uppträder i stim i större sjöar och långsamt rinnande vatten. Variabel vistelsemiljö, påträffas både nära land och på djupare vatten med/utan växtlighet. Vintern tillbringas på djupt vatten i täta ansamlingar, där de förhåller sig helt passiva. Födan består av insektslarver, maskar och kräft- och blötdjur som braxen suger in i munnen stående nästan upp och ned. På dybotten syns så kallade ”braxenhål”, där braxen stått och sugit in dy och slam på jakt efter bottendjur

Braxen blir könsmogen vid 3 – 6 års ålder. Leken sker nattetid under april – juni bland växter på grunt vatten, ofta nära land. Leken förrättas i omgångar med några dygn åt gången och med en veckas uppehåll. Livslängd ca 30 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 8 340 g, Rögle dammar, Skåne, 2015-06-10 (personen på övre bilden).