Elritsa

<< Tillbaka

Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Fisktyp: Karpfiskar

Kännetecken

En liten högst 12 cm lång fisk med grönglänsande sidor, på vars övre del och på ryggen det sitter ett 15-tal mörka fläckar på var sida. Buken är som regel gulaktig. Kroppsfärgen är dock variabel, beroende på miljöbetingelser. Under leken får hanarna röd buk och röda bröst- och bukfenor samt, liksom honorna, vårtliknande hudutskott.

Fiske

Elritsa är en utmärkt agnfisk. Används också som akvariefisk.

Biologi

Elritsan lever som stimfisk i de övre delarna av klara och syrerika strömvatten, men förekommer också i sjöar med sten- och grusbotten. Stimmen består vanligtvis av 10 – 20 individer men kan ibland uppgå till ca 100. Arten vistas året om på grunt vatten. Födan består av mindre bottendjur men elritsan är också en flitig rom- och yngelätare och som sådan en svår konkurrent till bl a öring (som den samlever med).

Elritsan blir könsmogen vid 1 års ålder. Leken inträffar under april – juni över grusbottnar i sjöar eller i strömvatten, då den samlas i stora stim. Livslängd ca 11 år, den anses vara fullvuxen vid 8 – 10 år.

Sportfiskerekord

Sportfiskerekord registreras inte för arten.