Gädda

<< Tillbaka

Gädda (Esox lucius)

Fisktyp: Övriga fiskarter

Kännetecken

Gäddan kan inte förväxlas med någon annan europeisk fisk. En avlång kropp, med lika stora och motställda rygg- och analfena placerad bak på kroppen och ett långt och platt huvud med en tydlig inbuktning framför ögonen som får ögonen att verka utstående. Färgen varierar beroende på livsmiljö (i strömmande vatten i regel grönare, i skärgårdarna vanligen gulare och i tjärnarna går färgteckningen i brunt) men kroppen har i regel mörkgrön eller grönsvart rygg, sidor är gröngula med gulaktiga, oregelbundna färgfläckar och buken är ljusgul till vit.

Fiske

Gäddan är tillsammans med abborren den mest betydelsefulla sportfisken. Fångas mest på spinn och angelfiske men även mete är populärt. I vissa vatten fångas gäddan också med fluga. Har som matfisk inte riktigt vunnit den uppskattning den förtjänar i vårt land. Till viss del beror den relativt begränsade konsumtionen av gädda på svartlistning av sjöar, som beror på höga kvicksilverhalter.

Biologi

Gäddan är en relativ kallvattenfisk men påträffas i alla slags sjöar, varma som kalla, och i svagt rinnande vattendrag (t o m i forsar) samt i bräckvatten. Vid stigande sommartemperatur söker sig större gäddor mot djupare och kyligare vatten, men besöker också sommartid grundare vatten vid bytesjakt. Mindre gäddor brukar sommartid vistas dygnet runt på grunda och strandnära vatten. Gäddan är utpräglad solitär, dvs ensamlevande fisk och är i regel stationär men också flyttande bestånd förekommer, framför allt i skärgården och i de större sjöarna.

Gäddan är revirhävdande och intar där en plats som möjliggör attacker mot bytesfisk utan skymmande vegetation, gäddor ställer sig med andra ord inte i täta ”gäddvassar” med mindre än att där finns gläntor. Gäddan är en utpräglad rovfisk, den förtär alla slags fiskar, t o m av sin egen art. Den är också predator på fågelungar, grodor och ormar.

Gäddynglen lever av hoppkräftor, musseldjur, vattenloppor samt andra planktonjdjur. I yngelstadiet är mörten en stor födokonkurrent och i mörtrika vatten kan gäddbestånden reduceras högst betydligt.

Hanen blir könsmogen vid 1 – 3 år, honan (som blir störst) vid 2 – 5 års ålder. Leken sker i mars – maj på översvämmade stränder eller starrängar och pågår i 3 – 6 veckor. Först anländer mindre honor, sist de största för lek. Livslängd ca 30 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 21 070 g, Vättern, Olshammar, Örebro, 2016-04-01 (personen med rekordfisken på övre bilden).