Harr

<< Tillbaka

Harr (Thymallus thymallus)

Fisktyp: Laxfiskar

Kännetecken

Ett relativt litet huvud med en bred spetsig nos med en karakteristisk stor och hög ryggfena (högst hos hanen) i blågrå färg som under lektid skiftar i violett (rygg- och stjärtfenor blir också förtjockade). Ryggen är grönbrun eller blågrå, sidorna silvergrå med strimmor i grått och buken är vit (under lektiden rosaaktig). Stjärtfenan är djupt kluven.

Fiske

Uppskattad flugfiskeart (torrfluga) men fångas också med spinn och inte minst pimpel. Köttet hos färsk harr luktar timjan, därav fiskens vetenskapliga namn.

Biologi

Harren kräver klart, kallt och syrerikt rinnande vatten. Födan består i stor utsträckning av bottenlevande djur (kräftdjur, snäckor etc) men också småfisk och luftlevande insekter (gärna nattsländor) utgör en viktig födoresurs.

Harren blir könsmogen vid 3 – 5 års ålder. Leken sker på våren vid islossning och då huvudsakligen på grusbottnar i strömmande vatten. Hanarna påstås hävda revir (i storleksordningen 16 m2). Harren gräver inga lekgropar som öringen utan äggen deponeras i boliknande fördjupningar som tillkommer då honan pressar ned bakkroppen under parningen. Leken pågår för honornas del i 1 – 3 dagar och för hanarnas del 4-7 dagar. Livslängd ca 15 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 2 850 g, Harrejaure, Lappland, 1986-07-14 (ej personen på bilden).

harr

 

harr