Id

<< Tillbaka

Id (Leuciscus idus)

Fisktyp: Karpfiskar

Kännetecken

Kroppsfärgen varierar från silver till brons. Iden är relativt lik såväl mörten som färnan men skiljer sig från den förra bl a genom gula ögon (mörten har röda) och från den senare genom smalare skalle och tvärt avskuren analfena (färnans utåtbuktad). Ett annat kännetecken är att idens relativt stora mun saknar över- eller underbett.

Fiske

Iden är en trevlig sportfisk men de riktigt stora är svåra att få att nappa. Fiskas med mete, fluga och spinn. Förr betraktad som välsmakande men saknar idag, liksom övriga karpfiskar, betydelse som matfisk.

Biologi

Iden trivs i sjöar och floder med klart och strömmande vatten, men förekommer också i grumliga vatten och i brackvatten. Äldre individer uppträder i mindre sällskap och tycks föredra djupa stenbottnar, medan yngre individer simmar i stim och uppsöker vegetationsklädda strandbottnar. Stapelfödan består av bottendjur som snäckor, musslor, mindre kräftdjur, larver samt insekter vid vattenytan, t ex nattsländor men även växtdelar ingår i dieten. Större idar tar också fisk, bl a nors och siklöja. Iden är väl anpassad till strömvatten som den tar sig uppför, inte sällan genom att hoppa.

Iden blir könsmogen vid 6 – 7 års ålder. Leken infaller efter islossningen i mars – april i rinnande, grunt vatten över gräs- och stenbottnar. Många vuxna idar dör efter leken. Livslängd ca 23 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 3 780 g, Flian, Västra götaland, 2015-10-16 (personen på bilden).