Lake

<< Tillbaka

Lake (Molva molva)

Fisktyp: Övriga fiskarter

Kännetecken

Kroppen är långsträckt, huvud brett och platt. Lakens färgteckning kan variera avsevärt men sidornas och ryggens marmorerade mönster, vanligen i brun och gulaktig färg med ljus sidolinje, är karakteristisk. Laken har två ryggfenor varav den bakre, liksom analfenan, är mycket lång. Mitt på underkäken sitter en tydlig skäggtöm (torsksläktets kännemärke) och vid varje näsöppning sitter en kort dito.

Fiske

Laken är en god matfisk, som stuvad ansedd som en delikatess. Men laken är, i likhet med gäddan, ingalunda uppskattad efter förtjänst. Sportfisket efter lake bedrivs nattetid med pimpel. En gammal fiskemetod är att klubba lake. När lekmogna lakar söker sig in mot stranden bedövar man fisken med ett kraftigt klubbslag, varefter man borrar ett hål och tar upp dem. Metoden är sällan tillämpbar (åtminstone i våra trakter) då optimal sikt en förutsättning, vanligen klar och genomskinlig nyis.

Biologi

Laken är den enda sötvattenlevande torskfisken. Laken är en utpräglad kallvattenfisk men har trots detta en förvånansvärt stor temperaturtolerans och klarar sig sommartid bra också i vatten upp till ca 18º C. Laken beskrivs som en mycket livsduglig fisk och har god förmåga att uthärda sjöregleringar, föroreningar och andra större miljöförändringar. Den föredrar mjuk- eller lerbottnar i djupare vatten.

Lakens viktigaste näringsperiod är vintern och alltid under natten. På dagen förhåller den sig passiv, åtminstone under sommaren. Unga lakar uppehåller sig närmare stränderna än äldre och nattetid simmar alla lakar grundare än på dagen. Den lever bl a av insektslarver, kräftdjur, snäckor och musslor. Den är även predator på rom. Vuxna lakar förtär de flesta fiskar, som den tycks spåra upp med sin skäggtöm.

Laken blir könsmogen vid 2 – 4 års ålder. Leken infaller i december – mars (0,5 – 4º C) över sandiga, grusiga eller steniga sjö-/flodbottnar på ett djup mellan 1 – 50 meter. Livslängd minst 15 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 8 500 g, Ångermanälven, Sollefteå, 1996-10-22.