Nors

Nors (Osmerus eperlanus)

Fisktyp: Laxfiskar

Kännetecken

Slank, silliknande fisk med stora tunna fjäll och blågrön rygg med mörka fläckar. Har som laxfamiljen (som den tillhör) en fettfena mellan rygg- och bukfenorna. Den stora munnen har spetsiga tänder och underbett. Vid lektid får hanen vårtliknande utskott på huvudet. Nors luktar gurka! Lukten försvinner dock snabbt efter döden.

Fiske

Fiskas med nät, not och håv. Anses lokalt som en förnämlig matfisk (ganska fet). Används också till agn.

Biologi

Norsen är en pelagisk stimfisk som alltid lever i de fria vattenmassorna, från ytan ner till cirka 20 meters djup. Den saknas med få undantag ovan HK (Högsta Kustlinjen), då norsen är en ishavsrelik. Födan för mindre norsar består av plankton, insektslarver och kräftdjur, större äter småfisk och Mysis (ett större kräftdjur).

Norsen blir könsmogen vid 1 – 2 års ålder. Leken sker på våren, under och efter islossningen över långgrunda sten- och grusstränder samt bevuxna sandstränder eller i mynningen av rinnande vatten. Många norsar dör efter leken men dess livslängd kan uppgå till minst 10 år.

Sportfiskerekord

Sportfiskerekord registreras inte för arten.