Regnbåge

<< Tillbaka

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Fisktyp: Laxfiskar

Kännetecken

Regnbågen är en vacker laxfisk, döpt efter det regnbågsskiftande band som den har utmed sidorna. Som blankfisk i havet kan den vara svår att skilja från havsöring, men regnbågen har många små svarta fläckar, eller snarare prickar, på huvudet, längs ryggen och på hela stjärtfenan. Fläckarna/prickarna är aldrig röda eller blåaktiga som öringen. I övrigt är kroppen ljust silvrig med brunaktiga eller gula nyanser. I humusfärgade vatten kan regnbågen bli nästan svart med mörkare fläckar/prickar. Som lekfisk antar den en rödviolett, brett regnbågsskimrande band längs sidan.

Fiske

Regnbågen är en vanlig odlingsfisk (i dammar och i kassar) och uppskattad sportfisk. Den räknas som en av världens mest inplanterade fiskart. Som sportfisk fiskas den fr a i form av put-and-take, fisketekniken där och i andra vatten sker vanligen med flug-, spinn-, haspel- eller pimpelfiske. Restauranger serverar regnbåge ibland under olika synonymer som forell, regnbågsforell eller laxforell.

Biologi

Regnbågen har sitt ursprunglig från den (västra) nordamerikanska Stillahavskusten där den förekommer både som helt sötvattenlevande och som havsvandrande, så kallad steelheads. I Sverige skedde de första utplanteringarna på 1890-talet (med en icke vandrande regnbågsvariant). I vårt land har den extremt svårt att fortplanta sig, kända vatten där reproduktion har lyckats är försvinnande få i relation till antal vatten som hyser arten. Känslighet för lågt pH (helst över 6,2), konkurrentsvag gentemot gädda och öring och kanske fr a för kalla strömvatten anges som de främsta orsakerna till utebliven reproduktion.

Födan består av ryggradslösa smådjur som kräftdjur, sniglar, vatteninsekter och flygande insekter samt plankton, fiskägg och (först) vid en storlek om ca 35 – 40 cm innehåller födan mer fisk.

I dess naturliga hemmiljö lever regnbågen på motsvarande sätt som havsöringen i rinnande sötvatten (fastän den är närmare släkt med lax än öring) varifrån den havsvandrande regnbågevarianten vandrar ut till havet som ung silverblank smolt (fiskens anpassning från sötvatten till havsmiljö). Den vandrande regnbågen (steelheads) klassificeras som en lax och tillhör gruppen stillahavslaxar. Steelheads vandrar sedan åter från havet upp i de vattendrag där de föddes. I naturbestånd sker leken från november till april. ”Vår” regnbågsvariant lever dock hela sitt liv i sött vatten.

I våra vatten är arten vårlekande, mellan mars – juni (från söder till norr). Hanen kan bli könsmogen vid 1 – 2 års ålder, honan vid 2 eller 3 års ålder. Hanen upprättar ett revir i relativt strömmande vatten inom vilket honan gräver lekgropar. Ynglen kläcks efter ett par veckor och stannar i bottengruset tills gulesäcken är förbrukad. Livslängd i Nordamerika ca 18 år, i Sverige 8 – 16 år beroende på avelsmaterial.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 14 160 g, Börtnan, Jämtland, 2000-05-09 (ej personen på bilden).