Sutare

<< Tillbaka

Sutare (Tinca tinca)

Fisktyp: Karpfiskar

Kännetecken

Sutaren är svår att förväxla med någon annan fisk. Denna karpfisk kännetecknas av en bred, grönbrun rygg och grågröna sidor, som mot buken antar en mässingsgul glans. Sutaren har också en slemmig hud, hög stjärtrot och i varje mungipa finns en kort skäggtöm.

Fiske

Sutaren är en utmanande sportfisk då den både är stridbar, skygg och nattaktiv. Fiskas med mete. Med en hög fetthalt och god smak var sutaren förr en relativt uppskattad matfisk. Det var också som potentiell matfisk som sutaren utplanterades på 50- och 60-talet i flera sjöar inom Säters fvo.

Biologi

Sutaren är en varmvattens- och bottenfisk anpassad till långsamt strömmande vatten och vegetationsrika mjukbottensjöar. Sutaren är de näringsrika sjöarnas fisk som trivs i relativt grunda vatten och åar med gyttjig botten och hög temperatur, men den finns också i brackvatten. Sutaren är förvånansvärt härdig, den tolererar både låga syrehalter, höga vattentemperaturer och klarar längre uppehåll på land. Vintern tillbringar sutaren i dvalliknande tillstånd nere i dyn. Den söker sin näring under natten som består av maskar, mollusker, kräftdjur och insekter, särskilt mygglarver. Även växtdelar, yngel och småfisk ingå i dieten.

Sutaren blir könsmogen vid 2 – 3 års ålder. Den leker i flera perioder i juni – juli (19 – 20º C) över strändernas grunda och vattensjuka ängar. Livslängd ca 10 år.

Sportfiskerekord

Officiellt sportfiskerekord 5 460 g, Antorpa sjö, Halland, 2006-06-09 (personen på övre bilden).