Vägtrummor (vandringshinder)

av Ulf Ljusteräng
17 maj, 2014

Vägtrumma i dåligt skick, utgör ett definitivt vandringshinder för uppströmsvandrande arter.