Våra fiskekort

Våra fiskekort

Priser fr o m 2022-06-01

Sportfiskekort

Ädelfiskekort

Trollingkort

Fiskerättsägare

Delägare är maka, make, sambo och barn mantalsskrivna på fiskevattenägarens fastighet.

Kontrollavgift

Enligt stämmobeslut 2022-05-08 får fisketillsynspersoner utsedda av Säters fiskevårdsområdesförening (fvof) utta en kontrollavgift på 1 000 kr av fiskare som bryter mot föreningens fiskeregler. Fisketillsynsperson kan på plats utdöma kontrollavgift till en fiskare om vederbörande till exempel har ett giltigt fiskekort men bryter mot fvof:s fiskeregler. En kontrollavgift kan inte tas ut vid olovligt fiske (t ex fiske utan fiskekort) eller olaga fiske (t ex brott mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen), sådana lagbrott ska polisanmälas. Kontrollavgift infördes 2011 när Lag (1981:533) om fiskevårdsområden, LOFO, reviderades.

Här köper du ditt fiskekort

Fr o m 2021-07-15 sker all försäljning av fiskekort digitalt via iFiske

Klicka på online-länken och du kommer direkt till iFiske. På iFiske kan du betala med

Fysiska fiskekort säljs undantagsvis av ordförande, se kontaktuppgifter nedan.