Vägtrummor (vandringshinder)

av Ulf Ljusteräng
7 juni, 2014

En försyndelse av gammalt datum. Ett definitivt vandringshinder för uppströmsvandrande arter. En bäck med stor potential för det akvatiska livet. Stora (lek-) områden uppströms blir tillgängliga när (inte om) vandringshindret åtgärdas.