Nya bryggor i Ljustern

EU-projektet: Ljustern – en tillgång, kommer under försommaren att ankra upp bryggor vid de slogbodar som ännu saknar bryggor. Bryggorna får inte användas till permanent båtplats, men att tillfälligt ankra upp båten går bra. Fiska, sola, bada … bryggorna kommer förhoppningsvis att fylla många syften.