Fiskestämma 2024

På stämman kommer bl a förslag på reviderade stadgar presenteras, se nuvarande resp. rev. stadgar nedan. Nuvarande stadgar Förslag på reviderade stadgar

Fiskestämma 2022

Den 8 maj höll föreningen fiskestämma på Annan Hembageri/Café. Av besluten som fattades kan nämnas införande av kontrollavgift (läs mer nedan), att fiske-/verksamhetsplanen tillfördes en ny punkt; ”Restaurera sjöar och vattendrag i samarbete med markägare” och att stämman (dessvärre) ansåg … Läs mer…

Kontrollavgift …

… vad är det? Kortfattat är kontrollavgift ett verktyg för fiskevårdsområdesföreningar (fvof) att upprätthålla efterlevnaden av föreningens egna fiskeregler. Fiskeregler, som beslutas av fiskestämman, kan inte ligga till grund för lagbrott, ett straff som kan leda till dom i domstol … Läs mer…

Nya fiskekortspriser 2020-07-01

Fiskestämman 2020 beslutade om höjda fiskekortspriser. De nya priserna kommer att gälla fr o m 2020-07-01. Alla fiskekort – utom ädelfiskekortet – kommer att höjas. Priserna blir som följer (tidigare pris inom parentes): Årskort sportfiske 250 kr (200 kr) Årskort … Läs mer…

2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas … Läs mer…