Fiskestämma 2022

Den 8 maj höll föreningen fiskestämma på Annan Hembageri/Café. Av besluten som fattades kan nämnas införande av kontrollavgift (läs mer nedan), att fiske-/verksamhetsplanen tillfördes en ny punkt; ”Restaurera sjöar och vattendrag i samarbete med markägare” och att stämman (dessvärre) ansåg … Läs mer…

Kontrollavgift …

… vad är det? Kortfattat är kontrollavgift ett verktyg för fiskevårdsområdesföreningar (fvof) att upprätthålla efterlevnaden av föreningens egna fiskeregler. Fiskeregler, som beslutas av fiskestämman, kan inte ligga till grund för lagbrott, ett straff som kan leda till dom i domstol … Läs mer…

Nya fiskekortspriser 2020-07-01

Fiskestämman 2020 beslutade om höjda fiskekortspriser. De nya priserna kommer att gälla fr o m 2020-07-01. Alla fiskekort – utom ädelfiskekortet – kommer att höjas. Priserna blir som följer (tidigare pris inom parentes): Årskort sportfiske 250 kr (200 kr) Årskort … Läs mer…

2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas … Läs mer…

Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet … Läs mer…

Inte ”bara” ädelfisk …

Idag fick jag ett samtal från Stockholmsbaserade Mattias Nygårds som under en visit i Säter hade det goda omdömet att fiska i Björshyttsjön. Hans son på åtta år hade med metspö och mask fått en ”konstig” fisk i sjön. En firre på 40 cm och 1 050 gram är stor för de flesta och för en åttaåring gigantisk. Fisken är en sutare och, såvitt jag känner till, en fångst som tillhör det mer sällsynta slaget. Jag vill minnas att Åke Berg berättat att skogsbolag verksamma i Nisshyttan planterade in sutare på 40-, 50-talet. Syftet var helt enkelt att ”bredda matutbudet” med en god matfisk. Bevisligen finns det ett reproducerande bestånd kvar och jag har själv sett sutare i Dalkarlen och vet från andra att den också förekommer i Lertjärn. Förmodligen också i andra angränsande sjöar med förbindelse till avrinningsområdet. Det är troligt att just sutaren kommer att få det mer gynnsamt i våra vatten med tiden, då de är en värmeälskande fisk och lever i våra trakter lite på undantag. Men med en förväntad temperaturhöjning kan arten komma att bli mer frekvent. Vad jag hört är det en utmärkt matfisk och då gärna tillagad i röken.

Koncensus av denna fångst är att föreningen kanske ska börja marknadsföra också sutaren som en potent sportfiskeart vid sidan av öring och (i Myggtjärn) regnbåge?