Informations- och dialogmöte

Säters FVOF kallar alla fiskevattenägare till ett informations- och dialogmöte den 10 mars kl 18:00 på Folkets Hus i Säter. Förhoppningsvis har rättmätiga fiskevattenägare fått en personlig kallelse i brevlådan, men då vår medlemsförteckning har cirka sex och ett halvt … Läs mer…

KommunMästerskap (KM) i vinterfiske

Söndag den 17 mars ska det avgöras! Vem blir Säters första (!) innehavare av KM-titeln i ismete/angling respektive pimpel? I klassen  ismete/angling vinner tävlande med längsta, sammanlagda gäddlängd. Just det … gäddlängd! I klassen räknas bara längd, föreningen tillhandahåller material … Läs mer…

Remissvar

Föreningen har lämnat ett remissvar angående Dalarnas miljömål 2013 – 2016 inom området Vattenförvaltning, närmare bestämt om Vandringshinder och vattenreglering. Kortfattat uppmanar vi länsstyrelsen att systematiskt beskriva och klassificera länets dammar i nuvarande dammregister (för närvarande finns cirka 1 400 dammar … Läs mer…

Sportlovsaktivitet

Måndag den 25 februari klockan 10:00 kommer vinterfiskare från Säters FVOF att praktisera och svara på frågor om pimpel och ismete/angling. Alla intresserade (alltså inte ”bara” skolelever) är välkomna att delta! Vi håller till på Ljustern nedanför Säters Golfklubb.Vi finns … Läs mer…

Karta över vindskydd och bryggor runt sjön Ljustern

Nya fiskebryggor/rastplatser

Fiskebryggor med rastplats till nytta och nöje – sommar som vinter. Tillsammans med befintliga bryggor runt Ljustern finns nu totalt tio allmänna bryggor att nyttja för bad, fiske, yoga, solning, läsning … Samtliga platser har tillgång till eldstad (i nuläget osäkert med … Läs mer…