Ålpassagen vid Kvarnforsen är klar!

Ombyggnation av vattenintag och grindgaller till Kvarnforsens kraftstation i syfte att underlätta passage av (framför allt) ål* är nu färdigställd. Genom att ersätta tidigare konstruktion av vattenintag med en annan med större area och ett grindgaller med mer lutning och tätare galler samtidigt som ett ”flyktrör” monteras i botten av grindgallret  kommer betydligt fler ålar jämfört med tidigare att klara Kvarnforsens dammpassage. Arbetet har utförs i samarbete med Säters Energi som också har stått för merparten av kostnaderna. Säters FVOF har direkt och indirekt (via Bygdemedel) bidragit med 34 000 kronor, medan Säters Energi har investerat drygt 100 000 kronor i projektet. Ett (alltför sällsynt) exempel på en fiskevårdande samsyn mellan ett vattenkraftbolag och en fiskevårdsförening. Föreningen tackar Säters Energi för initiativet!

Det är vår förhoppning att ”våra” Säterålar kan få en fortsatt bra resa till Sargassohavet genom att också nedanliggande kraftstationer underlättar ålarnas vandring. Ett billigt och effektivt fiskeåtgärd som alla berörda kraftbolag snarast bör införa –  mycket resultat för lite pengar!

*Ålen (Anguilla anguilla) är klassad som akut hotad (CR) enligt ArtDatabankens Rödlista. Rödlistan följer den Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning, som bygger på en prognos för arternas risk att dö ut, i vårt fall från Sverige. Akut hotad är sista stadiet innan utdöende, med andra ord råder en mycket oroande situation för ålen.

3 svar på ”Ålpassagen vid Kvarnforsen är klar!”

 1. Vi hoppas att denna lösning skall förbättra ål-passagen förbi vårt kraftverk vi vill med vår lilla verksamhet bidra med en grön energikälla där detta är en del i vårt miljöarbete. Vår investering består inte bara i pengar ovan utan även i en hel del arbete. Vi hoppas att vi även fortsättningsvis har en god samverkan med Säters Fiskevårdsförening. Jag vill även passa på att säga att många kraftverksägare inte på något sätt är negativa till att göra fiskefrämjande åtgärder. Problemet är snarare sättet som det sker på. I detta fall har vi själva tagit initiativ till detta och tillsammans med Säters fiskevårdsförening har vi har satsat pengarna på åtgärder istället för på tvister. I många fall driver man tvister vilket gör att åtgärderna inte blir optimala samtidigt som tvisterna river upp mycket sår och osämja.
  Tack för god samverkan!

  Med Vänliga Hälsningar
  Peter Hed & Rickard Undevik
  Ägare av Säter Energi.

 2. Kul, bra jobbat! Ska bli spännande att se hur det funkar. Har ni tänkt att notera vad som passerar och göra det tillgängligt på något sätt? Ni kanske får berätta för tidningarna att det händer saker för vandringsfisken och att ål finns på flera håll i länet? Tänkte på artikeln om ålen i Uvån häromdagen.

  Kan även tipsa om att bidrag finns att söka från Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond för denna typen av projekt.

  MVH
  Olle Calles
  Naturresurs rinnande vatten, nrrv.se
  Karlstads universitet, kau.se

 3. Hej Olle! Jag och Peter diskuterade i höstas möjligheten att samla upp de arter som nyttjar flyktröret. Det ligger i bådas intresse att vi kan verifiera den praktiska nyttan av ombyggnationen. Utrymmet nedanför flyktrörets avtappning verkar ha en konstruktion som bör kunna byggas om till en uppsamlingsbehållare. Men frågan om ombyggnation lämnar jag till Peter att bedöma, vi i föreningen kan säkert bidra till att förverkliga en eventuell byggnation på annat sätt.

  Mvh
  Ulf Ljusteräng

Kommentarer är stängda.