Fiskepremiär 2019

Vad: Fiskepremiär i Björshyttsjön och Myggtjärn i Nisshyttan! När: 4 maj kl 06.00 Obs! På grund av förestående fiskutsättning råder fiskeförbud från och med måndag 29 april fram till premiärdagen. Då fiskodlarna inte kan leverera öring (stor brist i hela … Läs mer…

2019 års fiskestämma

Tisdag den 16 april kl 18:00 på Säters Folkets Hus är tid och plats för årets fiskestämma. Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer Lars Fellbrink från länsstyrelsen Dalarna att berätta om och visa bilder på hur utrivning av små dammar kan förenas … Läs mer…

Fiskestämma 2018!

Jepp. dags igen! Förutom sedvanliga årsmötesrutiner fortsätter vi vår tradition att presentera ett aktuellt tema på stämman. Denna gång berättar Mikael Melin från länsstyrelsen Dalarna om restaurering av vattendrag. Gissningsvis kommer vi bland annat att få ta del av återställandet … Läs mer…

Inte ”bara” ädelfisk …

Idag fick jag ett samtal från Stockholmsbaserade Mattias Nygårds som under en visit i Säter hade det goda omdömet att fiska i Björshyttsjön. Hans son på åtta år hade med metspö och mask fått en ”konstig” fisk i sjön. En firre på 40 cm och 1 050 gram är stor för de flesta och för en åttaåring gigantisk. Fisken är en sutare och, såvitt jag känner till, en fångst som tillhör det mer sällsynta slaget. Jag vill minnas att Åke Berg berättat att skogsbolag verksamma i Nisshyttan planterade in sutare på 40-, 50-talet. Syftet var helt enkelt att ”bredda matutbudet” med en god matfisk. Bevisligen finns det ett reproducerande bestånd kvar och jag har själv sett sutare i Dalkarlen och vet från andra att den också förekommer i Lertjärn. Förmodligen också i andra angränsande sjöar med förbindelse till avrinningsområdet. Det är troligt att just sutaren kommer att få det mer gynnsamt i våra vatten med tiden, då de är en värmeälskande fisk och lever i våra trakter lite på undantag. Men med en förväntad temperaturhöjning kan arten komma att bli mer frekvent. Vad jag hört är det en utmärkt matfisk och då gärna tillagad i röken.

Koncensus av denna fångst är att föreningen kanske ska börja marknadsföra också sutaren som en potent sportfiskeart vid sidan av öring och (i Myggtjärn) regnbåge?

 

Ny hemsida på G!

Kanske har ni märkt att vissa funktioner på hemsidan är inaktiva eller inte fungerar som de ska? Var lugn … en ”ny” hemsida är på G! Anders Olofssons Media (i Säter) bygger en parallell hemsida som i allt väsentligt är densamma som … Läs mer…

Prishöjningar

På stämman fattades bland annat beslut om nya fiskekortspriser. Då höjningen gäller från och med torsdag den 1 juni 2017 finns alltså fortfarande en möjlighet att köpa ett årskort till det ”gamla” priset. De som föredrar ädelfiske (put-and-take) i våra två … Läs mer…

Stämmoprotokoll 2017

Nu finns 2017: års stämmoprotokoll (med bilagor) tillgänglig på hemsidan (klicka här). I år hoppas föreningen bland annat att det ska bli ”verkstad” vad gäller restaurering/återställning av bäckar med vandringshinder och/eller annan påverkan som skadat den akvatiska miljön.

2017 års fiskepremiär

Lördag 29 april kl 06:00 sker årets premiärfiske i våra ädelfiskesjöar (Myggtjärn och Björshyttsjön) i Nisshyttan. Obs! På grund av förestående fiskutsättning råder FISKEFÖRBUD fr o m onsdag 19 april fram till premiärdagen. Välkommen! Fiskekort köper du av våra lokala försäljare eller via vår … Läs mer…